ضرب المثل انگلیسی

 

Don't make a mountain out of molehill.
ازکاه کوه نساز.
مو را طناب نکن.


Don't put all your eggs in one basket.
روی تمامی موجودی خود ریسک نکن!

Don't put the cart before the horse.
سرنا را از ته نزن.

The early bird catches the warm.
سحر خیز باش تا کامروا باشی.

Every dog has his/its day.
هر کسی دوره ای دارد .
نوبت ما هم می شود.


Every why has wherefore.
هر معلولی علتی دارد.
هر کاری دلیلی دارد.

/ 1 نظر / 5 بازدید
babak.s

سلام. برای شروع خوب بود. اما میتونی pdf بعضی مقالات علمی رو تهیه کنی تا ازش استفاده کنیم. موفق باشی.