تیکه کلامهای انگلیسی

He looks at me Left Left!
چپ چپ نگاه میکنه!

I die for your height and top!
قربون قد وبالات!

Ate my head!
سرمو خورد!

He has grown a tail!
دم در آورده!

On my eyes!
به روی چشمم!

Light up my homework!
تکلیف منو روشن کن!

Don't hit yourself into left Ali Street!
خودت رو به کوچه علی چپ نزن!

To my death?!
مرگ من؟!

I ate the ground and my father came out!
خوردم زمین، پدرم در اومد!

Take away the person that washes your dead body!
مرده شورتو رو ببرن!

Pull your carpet out of the water!
گلیمت رو از آب بکش!

I'll hit you so hard that electricity will pop out of your eyes!
انقدر سفت بزنمت که برق از چشمات بپره!

His/Her donkey passed over the bridge!
خرش از پل گذشته!

What kind of dirt should I put on my head?!
چه خاکی به سرم بریزم؟!

The neighboar's chicken is a goose!
مرغ همسایه غازه!

Marriage is an uncut watermelon!
ازدواج هندونه ای نبریده است!

Happiness has been hitting you under the belly!
خوشی زده زیر دلت!

Don't drop worms!
کرم نریز!

/ 4 نظر / 4 بازدید
ستایش

خوب بود.استفاده کردم.

ستایش

خوب بود.استفاده کردم.

ستایش

خوب بود.استفاده کردم.

درود بر شهریار عزیز و زحمتکش من 1سوال داشتم. با توجه به اینکه این ضرب المثل ها دقیقا" کلمه به کلمه به ربان دیگه نرجمه شده, بااین وجود این ضرب المثلها ابتدا پارسی بودن و به انگلیسی ترجمه شده اند یا بر عکس است؟!!! در ضمن اون عجیبترین جمله هم خیلی باحال بووووووووود ببخش ما نظراتو پارسی مینویسیم, دیگه با همین زبون باید 1عمر زندگی کنیم.